Elektromontáže, Projekce, Elektroinstalace, Revize

Elektroinstalace bytu

Byty v bytových domech jsou připojeny odbočkou z hlavního domovního vedení a jednotlivé obvody jsou jištěny v bytových rozvodnicích. Dimenzování přívodu do bytu by mělo být podle předpokládaného příkonu bytu s ohledem zda se elektrická energie používá pouze pro běžné spotřebiče, pro ohřev teplé vody, pro vaření na elektrickém sporáku (varné desce), zda v bytě bude klimatizace, trouba, sušička, nebo zda bude byt vytápěný elektrickou energií. Pro stanovení průřezu kabelu (vodičů) odbočky do bytu je nutné také zohlednit délku vedení. Kromě napájecího kabelu je do bytu zaveden také kabel (vodič) pro ovládání spotřebičů v případě dvoutarifní sazby. Pro vyšší bezpečnost norma doporučuje i ochranný vodič pro uzemnění bodu rozdělení sítě v bytové rozvodnici.

Bytová rozvodnice

Bytová rozvodnice není jenom skříňka s jističi, musí odpovídat ČSN EN 61439-3, jde o výrobek, který musí mít označení výrobce, dokumentaci a vztahuje se na ní stanovení zákona o výrobcích a vyhlášky o posuzování shody elektrických zařízení. V bytové rozvodnici jsou ochranné přístroje elektrické instalace bytu, spínací přístroje a mohou tam být i zdroje napájení a zvonek. Velikost rozvodnice a počet jistících přístrojů je závislý na počtu elektrických obvodů bytu.

Světelné obvody elektroinstalace bytu

Na jeden světelný obvod se smí připojit tolik svítidel, aby součet jejich jmenovitých proudů nepřekročil jmenovitý proud jistícího přístroje obvodu. Jmenovitý proud svítidel se stanoví z maximálního příkonu, pro který jsou svítidla typována. V prostorách s větším počtem světelných zdrojů (pokud není nutné osvětlovat celou plochu současně), se člení světelné obvody na více samostatně ovládaných skupin k dosažení optimální regulace osvětlení. V bytových domech se do společných prostor často instalují i svítidla s pohybovými senzory. Spínače pro ovládání světelných obvodů mají být obvykle umístěny u vchodových dveří v místnosti ovládaného světelného obvodu na té straně, kde se dveře otevírají (na straně kliky dveří). Kolébkové spínače a ovládače se osazují tak, aby do polohy ZAPNUTO bylo nutno stlačit kolébku nahoře. Páčkové spínače se osazují tak, aby se zapínaly pohybem páčky nahoru.

Zásuvkové obvody elektroinstalace bytu

Na jeden zásuvkový obvod lze připojit nejvýše 10 zásuvkových vývodů (dvojzásuvka i vícenásobná zásuvka se považují za jeden zásuvkový vývod), přičemž celkový instalovaný příkon nesmí překročit 3680 VA při jištění 16 A (2300 VA při jištění 10 A). Pro elektrické spotřebiče, u nichž je to výrobcem určeno v návodu k montáži, se zřizuje samostatný zásuvkový obvod. Zásuvkové obvody do 32 A musí mít ochranné opatření tvořené proudovým chráničem s vybavovacím residuálním proudem nepřekračujícím 30 mA. Vyjímku tvoří speciální zásuvky určené pouze pro zařízení, kde by výpadek napájení mohl způsobit škody, např. pro počítače nebo pro chladničky, mrazáky. Zásuvky musí mít ochranný kolík připojený na ochranný vodič. Jednofázové zásuvky se připojují tak, aby ochranný kolík byl nahoře a nulový vodič byl připojen na pravou dutinku při pohledu zpředu.
Pro pevně připojené jednofázové spotřebiče o příkonu 2000 VA a více se zřizují samostatně jištěné obvody. Pouze spotřebiče do celkového příkonu 2000 VA, které nevyžadují jištění (např. ventilátor v bytovém jádru, infrazářič), lze připojit na společný obvod s jiným zařízením. Pevně připojené třífázové spotřebiče (např. sporáky, varné desky) mají samostatně jištěné obvody.

Elektroinstalace v kuchyni

V kuchyních bývají umístěny nejvýkonnější elektrické spotřebiče a je vhodné do kuchyně instalovat více zásuvkových obvodů. Před elektroinstalací v kuchyni by měly být výkresy kuchyně s umístěním elektrických spotřebičů, předejde se tak dodatečným úpravám kdy se například zásuvka musí posunout o několik centimetrů nebo není možné instalovat vybrané svítidlo. Pro připojení sporáku (varné desky) je vhodné do kuchyně instalovat třífázový obvod i když bude využitý pouze na jednu fázi. V případě budoucí výměny sporáku nebo varné desky se předejde problémům a dalším investicím.

Zásuvky a vypínače

Výběr vypínačů a zásuvek je zcela na vašich představách jak by měla elektroinstalace vypadat. Ačkoliv to není nutností, doporučujeme aby v celém bytě, nebo rodinném domě byly domovní přístroje stejné designové řady a stejného výrobce. Vypadá to jistě mnohem lépe! Svítidla a jejich umístění jsou taktéž záležitostí vašeho vkusu, ovšem je potřeba volit vhodná svítidla do kuchyně a zejména do koupelny.
Koupelny jsou nejnebezpečnější místo v bytě, musí být v naprosto bezvadném stavu a elektroinstalace koupelny se musí řídit normou ČSN 33 2000-7-701. Více o elektroinstalaci v koupelně je uvedeno na jiné stránce.
Máte v bytě staré nevyhovující rozvody, potřebujete opravu elektroinstalace bytu, provádíte rekonstrukci bytu a máte zájem o spolehlivou a bezpečnou elektroinstalaci? Jistě pro Vás najdeme řešení, provedeme rozvody bytu podle platných předpisů a vašich představ. Samozřejmostí je i následná revize a předání dokumentace skutečného provedení.

Nabídka pro SVJ a bytová družstva

Úprava osvětlení společných prostor
Další informace

Elektroinstalace, opravy, montáže a rekonstrukce

Elektroinstalace pro domácnosti, bytové domy i pro firmy
Další informace

Elektroinstalace v koupelně

Bezpečnost elektroinstalace v koupelně
Další informace

Elektroinstalace domu, bytu, elektroinstalace do chaty a chalupy

Domy, byty, chaty a chalupy bývají připojeny k rozvodům elektrické distribuční sítě elektrickou přípojkou
Další informace

INTELIGENTNÍ ELEKTROINSTALACE

Inteligentní systém HDL zvládne hodně, ale nikdy nemá být vidět. Důležitá je jedinečnost a osobitost interiéru
Další informace

Elmonta s.r.o.

Sídlo: Labouň 42, 507 33, Jičíněves
Provozovna: Plazy 14
Mladá Boleslav, 293 01
+420 731 840 808

Zákonné informace

ELMONTA s.r.o., sídlem Labouň 42, 507 33 Jičíněves
IČ: 07126590, DIČ: CZ07126590
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pod spisovou značkou C 41760 od 15.5. 2018
crossarrow-right