Elektromontáže, Projekce, Elektroinstalace, Revize

Elektroinstalace, zákony, vyhlášky a nařízení

Pro zřízení, provoz, údržbu elektrických zařízení a pro elektrické spotřebiče platí zejména právní předpisy:

Zákon č. 458/2000 Sb. – energetický zákon
Zákon č. 183/2006 Sb. – stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky
Zákon č. 251/2005 Sb. – o inspekci práce
Zákon č. 262/2006 Sb. – zákoník práce
Zákon č. 174/1968 Sb. – o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
Zákon č. 102/2001 Sb. – o obecné bezpečnosti výrobků
Zákon č. 90/2016 Sb. – o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
Zákon č. 309/2006 Sb. – o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Vyhláška č. 50/1978 Sb. – o odborné způsobilosti v elektrotechnice
Vyhláška č. 73/2010 Sb. – o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení
Vyhláška č. 268/2009 Sb. – o technických požadavcích na stavby
Vyhláška č. 499/2006 Sb. – o dokumentaci staveb
Vyhláška č. 16/2016 Sb. – o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
Vyhláška č. 48/1982 Sb. – o požadavcích k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. – podrobnější požadavky na pracovistě a pracovní prostředí
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. – bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
Nařízení vlády č. 616/2006 Sb. – technické požadavky na výrobky z hlediska EMC
Nařízení vlády č. 118/2016 Sb. – posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh
Co by Vás mohlo nejvíce zajímat?

Podmínky připojení k elektrizační soustavě pro nové připojení a zvýšení příkonu

Vyhláška ERÚ o podmínkách připojení k elektrizační soustavě ⇒ stránky ERÚ
Připojovací podmínky ČEZ (distribuční území Středočeský kraj a další) ⇒ stránky ČEZ
Připojovací podmínky PRE (distribuční území Praha a Roztoky) ⇒ stránky PRE

Cena za rezervovaný příkon (hlavní jistič) při novém připojení a zvýšení příkonu

Cena podle přílohy č. 8 vyhlášky o podmínkách připojení k elektrizační soustavě pro hladinu NN
Způsob připojení Požadovaný hlavní jistič Cena za rezervaci příkonu
1 fázové připojení 1x 6A 1 200,- Kč
1 fázové připojení 1x 10A 2 000,- Kč
1 fázové připojení 1x 16A 3 200,- Kč
1 fázové připojení 1x 20A 4 000,- Kč
1 fázové připojení 1x 25A 5 000,- Kč
3 fázové připojení 3x 10A 5 000,- Kč
3 fázové připojení 3x 16A 8 000,- Kč
3 fázové připojení 3x 20A 10 000,- Kč
3 fázové připojení 3x 25A 12 500,- Kč
3 fázové připojení 3x 32A 16 000,- Kč
3 fázové připojení 3x 40A 20 000,- Kč
3 fázové připojení 3x 50A 25 000,- Kč
3 fázové připojení 3x 63A 31 500,- Kč
3 fázové připojení 3x 80A 40 000,- Kč
Při zvýšení příkonu na stávajícím odběrném místě se cena za rezervaci požadovaného příkonu (hlavního jističe) sníží o cenu stávajícího rezervovaného příkonu. Poplatek za rezervaci příkonu se uhradí distribuční společnosti na základě uzavření smlouvy o připojení k distribuční síti před instalací hlavního jističe a elektroměru.
Napište nám, navrhneme Vám řešení elektroinstalace podle vašich představ v souladu s předpisy, pomůžeme Vám s administrativou, připravíme rozumnou cenovou nabídku a realizaci, zajistíme dokumentaci skutečného provedení i následnou revizi.

Normy pro elektroinstalace, elektrická zařízení a spotřebiče

Další informace

Vnější vlivy působící na elektrické zařízení

Další informace

Revize, povinnosti a odpovědnost majitele

Další informace

Revize elektroinstalací a elektrických zařízení

Další informace

Pravidelná revize elektrických zařízení

Další informace

Revize a opravy elektrických zařízení strojů

Další informace

Revize a opravy elektrických spotřebičů

Další informace

Elmonta s.r.o.

Sídlo: Labouň 42, 507 33, Jičíněves
Provozovna: Plazy 14
Mladá Boleslav, 293 01
+420 731 840 808

Zákonné informace

ELMONTA s.r.o., sídlem Labouň 42, 507 33 Jičíněves
IČ: 07126590, DIČ: CZ07126590
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pod spisovou značkou C 41760 od 15.5. 2018
crossarrow-right