Elektromontáže, Projekce, Elektroinstalace, Revize

O společnosti

Historie naší společnosti se datuje od r. 2018, kdy zakladatel Jan Ježovica zahájil svou činnost, zabývající se montážními pracemi.
Po krátkém působení, došlo k rozšíření firmy o celou řadu zaměstnanců. Zakladatel rozhodl dne 15. 5. 2018 o vzniku současné společnosti s obchodním názvem ELMONTA, s.r.o.
Naší filozofií je, nevyhýbat se spolupráci s drobnými společnostmi, fyzickými osobami i občany. Realizujeme zakázky odvíjející se z výběrových řízení, či přímých objednávek.

Firemní dokumentace

OPRÁVNĚNÍ EZ-M, O-E1A ELMONTA s.r.o.
S pravidelným růstem firmy, narůstal i její obrat a tento se nezastavil.
Zaměřili jsme svou činnost do oblasti elektromontážních prací s omezením napětí do 35kV. Tímto směrem, jsme schopni co nejúplněji uspokojovat stále rostoucí počet zákazníků a zejména rozsah poskytovaných služeb.

Firma je smluvním partnerem společnosti ČEZ Distribuce, a.s. člena skupiny ČEZ, pro kterého provádíme kompletní elektromontážní práce v oblasti rozvodných energetických zařízeních. Zpracováváme kompletní projektovou dokumentaci pro energetické přípojky, přeložky vedení, výstavbu nového vedení, apod.
V současnosti, jsme držiteli několika živnostenských oprávnění a koncesních listin, zahrnujících prakticky veškerou elektrotechnickou a příbuznou činnost. Bylo nám uděleno oprávnění Technické Inspekce České republiky ev. č.: 1789/8/19/EZ-M,O-E1A k montáži, opravám elektrických zařízení v rozsahu zařízení s omezením napětí do 35kV. Včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu. 
Jsme držiteli certifikací EN ISO 9001, EN ISO 14001 a ISO 45001.
Zůstáváme nohama na zemi, držíme proaktivní postoj k životnímu prostředí. Rovněž jsme pojištěni proti škodám. Ze skromných začátků, jsme se promyšlenou investiční činností, propracovali ke skupině společností se slušným technickým zázemím. Schopných realizovat středně velké až velké zakázky a zvládat jejich financování. Spolupracujeme s celou řadou významných stavebních, montážních, elektrotechnických a strojírenských firem.
Naší snahou je, uspokojit každého, byť i potenciálního zákazníka a to jak v technické úrovni, kvalitě, rozsahu, dodacích lhůtách, přijatelné cenové úrovni a zejména v jednání se zákazníkem.
Jan Ježovica – Majitel společnosti ELMONTA s.r.o.

Trafostanice a kompenzační rozvaděče

Poskytujeme komplexní řešení v oblasti elektromontážních prací na hladinách VVN, VN a NN včetně trafostanic, kompenzací, servisních a projekčních služeb. Dodávky na klíč: kioskové a sloupové trafostanice VN a NN vedení rozvodny Servisní práce a údržby opravujeme/ repasujeme staré transformátory a kompenzace provádíme rekonstrukce rozvoden zajišťujeme pravidelné kontroly a revize trafostanic a rozvoden, zajišťujeme pravidelné kontroly a revize trafostanic a rozvoden.

Firma je smluvním partnerem společnosti ČEZ Distribuce, a.s. člena skupiny ČEZ, pro kterého provádíme kompletní elektromontážní práce v oblasti rozvodných energetických zařízení. Zpracováváme kompletní projektovou dokumentaci pro energetické přípojky, přeložky vedení, výstavbu nového vedení, apod.
  • "Společnost ELMONTA s.r.o. byla založena v roce 2018. Jednou z hlavních činností, kterou se společnost zabývá je podnikání v oblasti elektromontáží na základě "Oprávnění k montáži a opravám vyhrazených elektrických zařízení do 35kV v objektech třídy A a B" vydaného Institutem technické inspekce. Společnost tvoří profesionální a stálý tým interních a externích kvalifikovaných spolupracovníků s dlouholetými zkušenostmi v oblasti průmyslových celků, elektroinstalací a údržby elektrických zařízení. Služby poskytujeme v souladu s českou legislativou. Náš individuální přístup a přizpůsobení požadavkům zaručuje spokojenost našich zákazníků. Naše priority jsou bezpečnost práce, kvalita odvedené práce, enviromentální hlediska. Samozřejmostí je pojištění společnosti na odpovědnost za škody vzniklé při výkonu předmětu podnikání. Spolehlivost a kvalitu naší práce potvrzuje skutečnost, že firma po celou dobu své činnosti neuplatňovala žádnou pojistnou událost."
    Jan Ježovica - Ředitel společnosti
  • Společnost ELMONTA s.r.o. nabízí svým zákazníkům komplexní služby v oblastech silnoproudé elektroenergetiky, veřejného osvětlení, elektroinstalací, fotovoltaických elektráren, zemních prací, dodávek drobných staveb, autodopravy, práce montážní plošinou a dalších činnostech spojených s těmito obory. Hlavním cílem společnosti je poskytnout služby na nejvyšší úrovni od zpracování projektové dokumentace, až po následnou realizaci díla včetně revizních zpráv, uvedení do provozu, smluvně geodetického zaměření a samozřejmě následný servis včetně pravidelných revizí. Jsme smluvním partnerem společnosti ČEZ Distribuce a.s., člena skupiny ČEZ, pro kterého zajišťujeme převážně projekční, elektromontážní, revizní a inženýrskou činnost. Jelikož dlouhodobě spolupracujeme s touto společností jsme schopni svým zákazníkům zajistit nejkratší možný termín realizace zakázky.  Jsme držiteli certifikátů ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.
    Bc. Ondřej Pulec   - Technický ředitel

Nabídka služeb

Firma ELMONTA s.r.o. byla založena v roce 2018. Již od svého začátku se zaměřujeme na kompletní dodávku služeb pro zákazníky v oblasti elektroinstalace. Nabízíme kvalitní, efektivní a odbornou spolupráci. Na všechny prováděné akce poskytujeme kvalifikované a školené odborníky. Jsme smluvním partnerem společnosti ČEZ a.s., jsme oprávněni vykonávat realizační činnosti v rámci zakázek ČEZ distribuce, zasíťování obcí a územních celků, výstavba venkovních zařízení NN, VN, přípojky a přeložky NN, VN vč. zajištění stavebního povolení, projektové dokumentace, geodetického zaměření, zavkladování věcných břemen, revizí, kolaudace a jiné činnosti, nutné ke komplexnímu provedení díla. Zároveň provádíme elektromontáže v průmyslových, komerčních a administrativních objektech. Zajistíme Vám nebo Vaší firmě dodávky nových elektromontáží podle požadavků projektové dokumentace, rekonstrukce a opravy nevyhovujících elektrických rozvodů, odstranění závad a pravidelnou údržbu elektroinstalací a elektrických zařízení ve výrobních a skladovacích prostorech firem, či komerčních a administrativních prostorech. V rámci elektromontáží Vám provedeme montáž průmyslového i designového interiérového osvětlení. Pro veškeré tyto elektromontáže umíme zajistit projektovou dokumentaci i s úpravou projektové dokumentace dle skutečného provedení a po dokončení zakázky je samozřejmostí výchozí revizní zpráva.

Rychlá podpora zákazníků

+420 731 840 808
info@elmonta.cz

Elmonta s.r.o.

Sídlo: Labouň 42, 507 33, Jičíněves
Provozovna: Plazy 14
Mladá Boleslav, 293 01
+420 731 840 808

Zákonné informace

ELMONTA s.r.o., sídlem Labouň 42, 507 33 Jičíněves
IČ: 07126590, DIČ: CZ07126590
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pod spisovou značkou C 41760 od 15.5. 2018
crossarrow-right