Elektromontáže, Projekce, Elektroinstalace, Revize

O společnosti

Historie naší společnosti se datuje od r. 2018, kdy zakladatel Jan Ježovica zahájil svou činnost, zabývající se montážními pracemi.
Po krátkém působení, došlo k rozšíření firmy o celou řadu zaměstnanců. Zakladatel rozhodl dne 15. 5. 2018 o vzniku současné společnosti s obchodním názvem ELMONTA, s.r.o.
Naší filozofií je, nevyhýbat se spolupráci s drobnými společnostmi, fyzickými osobami i občany. Realizujeme zakázky odvíjející se z výběrových řízení, či přímých objednávek.

Firemní dokumentace

OPRÁVNĚNÍ EZ-M, O-E1A ELMONTA s.r.o.
S pravidelným růstem firmy, narůstal i její obrat a tento se nezastavil.
Zaměřili jsme svou činnost do oblasti elektromontážních prací s omezením napětí do 35kV. Tímto směrem, jsme schopni co nejúplněji uspokojovat stále rostoucí počet zákazníků a zejména rozsah poskytovaných služeb.
V současnosti, jsme držiteli několika živnostenských oprávnění a koncesních listin, zahrnujících prakticky veškerou elektrotechnickou a příbuznou činnost. Bylo nám uděleno oprávnění Technické Inspekce České republiky ev. č.: 1789/8/19/EZ-M,O-E1A k montáži, opravám elektrických zařízení v rozsahu zařízení s omezením napětí do 35kV. Včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu. Rovněž jsme pojištěni proti škodám. Ze skromných začátků, jsme se promyšlenou investiční činností, propracovali ke skupině společností se slušným technickým zázemím. Schopných realizovat středně velké až velké zakázky a zvládat jejich financování. Spolupracujeme s celou řadou významných stavebních, montážních, elektrotechnických a strojírenských firem.
Naší snahou je, uspokojit každého, byť i potencionálního zákazníka a to jak v technické úrovni, kvalitě, rozsahu, dodacích lhůtách, přijatelné cenové úrovni a zejména v jednání se zákazníkem.
Jan Ježovica – Majitel společnosti ELMONTA s.r.o.

Trafostanice a kompenzační rozvaděče

Poskytujeme komplexní řešení v oblasti elektromontážních prací na hladinách VVN, VN a NN včetně trafostanic, kompenzací, servisních a projekčních služeb. Dodávky na klíč: kioskové a sloupové trafostanice VN a NN vedení rozvodny Servisní práce a údržby opravujeme/ repasujeme staré transformátory a kompenzace provádíme rekonstrukce rozvoden zajišťujeme pravidelné kontroly a revize trafostanic a rozvoden, zajišťujeme pravidelné kontroly a revize trafostanic a rozvoden.
  • "Společnost ELMONTA s.r.o. byla založena v roce 2018. Jednou z hlavních činností, kterou se společnost zabývá je podnikání v oblasti elektromontáží na základě "Oprávnění k montáži a opravám vyhrazených elektrických zařízení do 35kV v objektech třídy A a B" vydaného Institutem technické inspekce. Společnost tvoří profesionální a stálý tým interních a externích kvalifikovaných spolupracovníků s dlouholetými zkušenostmi v oblasti průmyslových celků, elektroinstalací a údržby elektrických zařízení. Služby poskytujeme v souladu s českou legislativou. Náš individuální přístup a přizpůsobení požadavkům zaručuje spokojenost našich zákazníků. Naše priority jsou bezpečnost práce, kvalita odvedené práce, enviromentální hlediska. Samozřejmostí je pojištění společnosti na odpovědnost za škody vzniklé při výkonu předmětu podnikání. Spolehlivost a kvalitu naší práce potvrzuje skutečnost, že firma po celou dobu své činnosti neuplatňovala žádnou pojistnou událost."
    Jan Ježovica - Ředitel společnosti
  • Společnost ELMONTA s.r.o. nabízí svým zákazníkům komplexní služby v oblastech silnoproudé elektroenergetiky, veřejného osvětlení, elektroinstalací, fotovoltaických elektráren, zemních prací, dodávek drobných staveb, autodopravy, práce montážní plošinou a dalších činnostech spojených s těmito obory. Hlavním cílem společnosti je poskytnout služby na nejvyšší úrovni od zpracování projektové dokumentace, až po následnou realizaci díla včetně revizních zpráv, uvedení do provozu, smluvně geodetického zaměření a samozřejmě následný servis včetně pravidelných revizí. Jsme smluvním partnerem společnosti ČEZ Distribuce a.s., člena skupiny ČEZ, pro kterého zajišťujeme převážně projekční, elektromontážní, revizní a inženýrskou činnost. Jelikož dlouhodobě spolupracujeme s touto společností jsme schopni svým zákazníkům zajistit nejkratší možný termín realizace zakázky.  Jsme držiteli certifikátů ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.
    Bc. Ondřej Pulec   - Technický ředitel

Nabídka služeb

Provádíme elektromontáže v průmyslových, komerčních a administrativních objektech. Zajistíme Vám nebo Vaší firmě dodávky nových elektromontáží podle požadavků projektové dokumentace, rekonstrukce a opravy nevyhovujících elektrických rozvodů, odstranění závad a pravidelnou údržbu elektroinstalací a elektrických zařízení ve výrobních a skladovacích prostorech firem, či komerčních a administrativních prostorech, restauracích, hotelech a jiných provozovnách. V rámci elektromontáží Vám provedeme montáž průmyslového i designového interiérového osvětlení. Pro veškeré tyto elektromontáže umíme zajistit projektovou dokumentaci i s úpravou projektové dokumentace dle skutečného provedení a po dokončení zakázky je samozřejmostí výchozí revizní zpráva.

Rychlá podpora zákazníků

+420 731 840 808
info@elmonta.cz

Elmonta s.r.o.

Sídlo: Labouň 42, 507 33, Jičíněves
Provozovna: Šafaříkova 277
Mladá Boleslav, 293 01
+420 731 840 808

Zákonné informace

ELMONTA s.r.o., sídlem Labouň 42, 507 33 Jičíněves
IČ: 07126590, DIČ: CZ07126590
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pod spisovou značkou C 41760 od 15.5. 2018
crossarrow-uparrow-right