Elektromontáže, Projekce, Elektroinstalace, Revize

Veřejné osvětlení

Nabízíme Vám komplexní řešení osvětlovacích soustav veřejného osvětlení:

Návrhy osvětlovacích soustav
Studie a poradenství
Analýzy stávajícího stavu, návrhy a provádění obnovy VO, optimalizace VO, výměny svítidel, propojení rozváděčů, nasazení regulace apod.
Realizace osvětlovacích soustav
Návrhy, dodávky a realizace regulace osvětlení
Pasporty VO
Generely VO
Energetické studie
Zpracování energetických analýz a koncepcí
Zpracování studií a investičních záměrů
Zpracování projektové dokumentace pro:
  • územní řízení
  • stavební řízení
  • provádění stavby
Zajištění kolaudačního rozhodnutí
Zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení
Zjištění a zaměření stávajícího stavu
Zakreslení skutečného provedení stavby
Obstarání stanovisek dotčených subjektů
Zajištění odborného dozoru při realizaci
Generel veřejného osvětlení řeší zatřídění veřejných komunikací podle stupně jejich zatížení a z toho plynoucí požadavky na třídy osvětlení (dle ČSN CEN/TR 13201-1 a ČSN EN 13201-2). Jedná se o pravidla, požadavky zákonů a norem, jimiž se řídí rekonstrukce, obnova, modernizace a výstavba veřejného osvětlení v obcích a městech. Obsahuje především zatřídění stávajících i plánovaných komunikací do příslušných tříd osvětlení.
Pasport veřejného osvětlení je v podstatě evidence veřejného osvětlení sloužící ke zjištění skutečného, zejména technického a množstevního, stavu. Dle zákona 183/ 2006 Sb. ve znění aktuálních předpisů je pasport vyžadován jakožto základní dokument pro správu, optimalizaci a rozvoj soustavy veřejného osvětlení.
Pasport a z něj vycházející energetický audit je také klíčovým podkladem pro podání žádosti o dotaci na výměnu nebo rekonstrukci veřejného osvětlení.
Bez řádné evidence není možné kvalifikovaně zpracovat projekt modernizace a optimalizace veřejného osvětlení.

Elektromontáže VN, NN

Zajišťujeme projekční a elektro-montážní práce
Další informace

Elektromontáže slaboproud, silnoproud

Elektromontáže pro firmy, výrobní, skladové, komerční i administrativní prostory
Další informace

Silnoproud

V rámci silnoproudých elektromontáží poskytujeme komplexní řešení od cenové nabídky, přes vypracování projektová dokumentace, realizaci až po konečnou revizi.
Další informace

Slaboproud

V rámci komplexních elektromontážních dodávek zajišťujeme dodávku a montáž slaboproudých technologií a to v celém spektru požadovaných systémů.
Další informace

Elmonta s.r.o.

Sídlo: Labouň 42, 507 33, Jičíněves
Provozovna: Plazy 14
Mladá Boleslav, 293 01
+420 731 840 808

Zákonné informace

ELMONTA s.r.o., sídlem Labouň 42, 507 33 Jičíněves
IČ: 07126590, DIČ: CZ07126590
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pod spisovou značkou C 41760 od 15.5. 2018
crossarrow-rightcheckmark-circle