Elektromontáže, Projekce, Elektroinstalace, Revize

Rozdělení systému osvětlení schodiště

Panelové domy, které byly postaveny v průběhu 20. století, byly vesměs vybaveny shodným systémem osvětlení schodiště domu. Původní rozvody osvětlení jsou provedeny v protahovacích lištách hliníkovými vodiči. Použitá svítidla jsou většinou žárovková, určená pro montáž žárovek o příkonu 60 W. Spínání osvětlení je řešeno klasickým způsobem pomocí ovládacích tlačítek s orientační doutnavkou a časového spínače SA 10. Celý původní systém osvětlení je většinou řešen jako jeden celek. Při aktivaci osvětlení svítí veškerá svítidla na celém schodišti domu, což je samozřejmě v současnosti ekonomicky nevýhodné. Proto nabízíme svým zákazníkům řešení, které nejen sníží náklady na provoz osvětlení, ale navíc uvede elektrické zařízení do stavu odpovídajícímu dnes platným normám.

Původní koncepce:

Jak již jsme se v úvodu tohoto článku zmínili, stávající osvětlení bylo koncipováno jako jeden celek. Jako příklad můžeme použít klasický desetipatrový dům s jednoramenným schodištěm, třemi byty na patře a přízemím se dvěma domovními vchody. Tento typ domu disponuje cca 25-ti svítidly po 60 W. Celkový příkon osvětlení je 1.500 W. Proud protékající vodiči osvětlení je 7 A, což je poměrně vysoká hodnota, která dělá problém všem proudovým spojům provedených hliníkovými vodiči…

Jak a kdy se svítí ?

To je otázka. Jak často se v domě svítí. Zkusíme jeden běžný den každého z Vás (samozřejmě se ten Váš může lišit). Ráno jdeme do práce. Otevřeme dveře bytu, rozsvítíme světlo. Jdeme k výtahu a přivoláme si jej. Svítí celý dům, i když jsme pouze v jedno patře. Než výtah přijede, světlo zhasne a my s jej rozsvítíme znova. Sjedeme dolů a při výstupu z výtahu světlo již nesvítí a tak si opět rozsvítíme. Přestože se nacházíme v přízemí, svítí celý dům… Když se vracíme z práce a je již tma (třeba v zimě), přijdeme do domu a rozsvítíme světlo opět v celém domě. Podíváme se do schránky na poštu a jdeme si přivolat výtah. Ještě jednou si světlo rozsvítíme, neboť díky “úspornému” intervalu 2 – 3 minuty opět zhasne. Vyjedeme výtahem do svého patra, kde si opět rozsvítíme a jdeme v klidu domů… A nedej bože, ještě občas jdeme vynést odpadky atp.. Pokaždé když si na malém úseku chceme rozsvítit, rozsvítíme v celém domě…

Co s tím ?

Systém 50 % úspory:

Tak nejjednodušší je systém 50 % úspory. Spočívá pouze v tom, že oddělíme přízemí domu od schodiště. Když přijdete do domu, rozsvítíte pouze přízemí, zbylá část domu nesvítí… Když svítí schodiště domu, nesvítí přízemí. Ano není to tak jednoduché, neboť v domě může být současně více lidí na více místech – ale to není zase tak často. Podle našich praktických zkušeností jde opravdu o úsporu 50 %.
Systém 50 % úspory je levným a velmi účinným způsobem, jak snížit náklady na provoz osvětlení. Ale přece jen někteří z nás jdou dál v úvahách jak ušetřit více. Řešením je rozdělení systému osvětlení vlastního schodiště po jednotlivých sekcích, patrech nebo dokonce svítidlech. Možností je i použití úsporných zdrojů světla.

Systém sekcí:

Jde o kompromisní systém, který jsme instalovali do desítek panelových domů, většinou v družstevním vlastnictví. Základem je funkční rozdělení přízemí a schodiště. Osvětlení schodiště se pak dále rozděluje do sekcí po 3 – 4 patrech. Nejběžnějším způsobem je například dělení jedenáctipodlažního domu na přízemí, 1+2 patro, 3-5 patro, 6-8 patro a 9-10 patro. Toto řešení přinese náklady vyšší než předchozí systém, ale úspora na nákladech se razantně projeví. Celková úspora oproti nerozdělenému osvětlení činí cca 70 – 75 %.

Dělení po patrech:

U dělení osvětlení po patrech jsou náklady na instalaci o cca 20 % vyšší než u systému sekcí, úspora se zvýší o cca 5 %. O tento systém není takový zájem jako o systém sekcí, ale možná, až se sníží cena schodišťových automatů…

Instalace rozvodů:

Dle dnes platných norem by mělo dojít při podstatném zásahu do elektrických rozvodů (což rozdělení osvětlení jistě je) k uvedení elektroinstalace do stavu, který odpovídá současným normám. V praxi to znamená, že stávající instalace provedené vodiči s hliníkovým jádrem musí být demontovány a nahrazeny vodiči s jádrem měděným v soustavě TNC-S.

Instalace časových spínačů:

Při instalaci systému rozdělení osvětlení musí být do režijní rozvodnice domu instalován takový počet jističů a časových spínačů, jako je celkový počet samostatně ovládaných okruhů. na výstup časových spínačů doporučujeme instalovat silové stykače s nominálním proudem 25 A, které jsou mnohem odolnější proti případným zkratům (zkrat vznikne například poškozením žárovky) než výstupní relé časových spínačů.

Instalace IR čidel:

Komfortnímu ovládání systému osvětlení zajisté přispívá instalace IR čidel (infračervený senzor reagující na tepelnou energii, kterou vydává člověk). IR čidla doporučujeme instalovat především do přízemí domu jako doplněk standardního způsobu spínání osvětlení. Při instalaci IR čidel je nutné brát ohled na skutečnost, že pouhé instalování IR čidla ke konkrétnímu svítidlu je nepřípustné. Pro IR čidla musí být instalovány samostatné obvody. Některé firmy sice ve staré instalaci doplní IR čidlo ke každému svítidlu a samozřejmě tímto krokem sníží spotřebu elektrické energie. Takto provedená instalace je velmi levná, ale odporuje hned dvěma předpisům. Z pohledu elektrotechnických a požárních norem musí být možné spínat osvětlení z jednoho místa (pro potřeby úklidu nebo evakuace). Tento systém to neumožňuje. Naše firma případný požadavek investora na instalaci IR čidel ke všem svítidlům řeší zcela jednoduše. Při instalaci jsou osazena nová svítidla. Jedna žárovka je napojena vždy na IR čidlo v blízkosti svítidla, druhá je napojena na samostatný obvod, spínaný například v režijním rozvaděči.

Instalace soumrakového spínače:

Soumrakový spínač je elektronické zařízení, které zajistí, aby se osvětlení v domě spínalo pouze tehdy, když je intenzita přirozeného osvětlení v domě nižší, než stanovená mez.

Instalace nových svítidel na chodbu domu:

Při instalaci nových svítidel je třeba dbát na to, aby celý prostor schodiště domu byl dokonale a pokud možno rovnoměrně osvětlen. Svítidla by měla celkově ladit s interiérem budovy. Doporučujeme používat svítidla dimenzované na žárovky většího příkonu, a to i v případě, kdy použité žárovky budou o výkonu nižším. Životnost svítidel se zvýší a rozměrově se do nich vejdou i žárovky úsporné..

Instalace venkovních svítidel:

Mnohdy opomíjené je venkovní osvětlení obytných domů. Je to někdy velmi nepříjemné, když přicházíme domů a nevidíme ani na klíče, natož pak na zloděje nebo lupiče, který číhá za blízkým keřem… Nejen z uvedených důvodů jsou stále častěji instalována doplňková venkovní svítidla kombinována s IR sensory.

Co Vám nabízíme ?

zpracování návrhů na instalaci nebo opravy systémů osvětlení
zhotovení projektové dokumentace pro systémy osvětlení
instalace a opravy systémů osvětlení
rozdělení osvětlení na více sekcí
instalace IR sensorů pro automatické spínání osvětlení
instalace soumrakových spínačů
související stavební práce s instalací a opravami osvětlení

Objednávky:

Máte-li zájem o provedení oprav osvětlení nebo o provedení rozdělení systému osvětlení na více částí, kontaktujte nás prosím na telefonu +420 731 840 808, nebo emailem info@elmonta.cz. Naši technici prohlédnou Váš objekt a zcela nezávazně Vám vypracují cenovou kalkulaci.

Systémy nouzového osvětlení panelových domů

Součástí elektroinstalace společných prostor panelových domů bývá i systém nouzového osvětlení budovy
Další informace

Zabezpečení panelových domů

Jste-li vlastníkem obytného panelového domu, jistě jste již došli k závěru, že svůj majetek musíte chránit před vniknutím cizích osob
Další informace

Elmonta s.r.o.

Sídlo: Labouň 42, 507 33, Jičíněves
Provozovna: Plazy 14
Mladá Boleslav, 293 01
+420 731 840 808

Zákonné informace

ELMONTA s.r.o., sídlem Labouň 42, 507 33 Jičíněves
IČ: 07126590, DIČ: CZ07126590
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pod spisovou značkou C 41760 od 15.5. 2018
crossarrow-rightcheckmark-circle