ELEKTROMONTÁŽE

Provádíme kompletní montáž elektroinstalace dle projektové dokumentace zpracované námi, nebo dodanou od jiné firmy až po závěrečnou revizi instalací. Svým zákazníkům dodáváme kvalitní služby a materiál za přijatelné ceny. K zajištění kvality námi nabízených služeb používáme moderní technologie a materiál od známých a ověřených výrobců (ABB, Tyco, Hager, Moeller atd..). Dodáváme montáže, servis a opravy veřejného osvětlení a místního rozhlasu. Dále provádíme kompletní výstaby trafostanic či jejich rekonstrukce a opravy. Elektroinstalace dodáváme při výstavbě, rekonstrukci či opravě domů, bytů, nebytových prostor, průmyslových objektů a jiných objektů. Provádíme montáže, opravy a servis kabelových rozvodů a vrchních vedení NN a VN do 35 kV.

Opravy a instalace

Kompletní silnoproudé elektroinstalační práce, nové elektroinstalace pří výstavbě či rekonstrukci jakékoliv pozemní stavby (byty, rodinné domy, chaty, kancelářské prostory, výrobní haly,…), Dále výstavba hromosvodů včetně nového uzemnění, servisní práce pro družstva, odstraňování revizních závad, opravy starších rozvodů, výměna jističů, osazování svítidel nebo opravy vedení.

Veřejné osvětlení

Realizujeme venkovní veřejné osvětlení měst, obcí, silnic, ulic, parkovišť, náměstí, důležitých staveb a podobně včetně zemních prací pomocí vlastních strojů a autodopravy.

Elektromontáže

Hlavním zaměřením naší společnosti jsou elektromontážní práce kompletním rozsahu od optických či metalických datových sítí, přes požární a zabezpečovacími systémy, rozvody nízkého napětí NN až po vysoké napětí VN. Realizace elektromontážních prací v celém rozsahu průmyslu, občanské výstavby i pokládky venkovních inženýrských sítí.

Stavební a průmyslové rozvody VN a NN

Provádíme venkovní a vnitřní kabelové rozvody NN a VN včetně trakčních kabelů. Venkovní kabelové rozvody realizujeme včetně zemních prací pomocí vlastních strojů a autodopravy. Průmyslové rozvody provádíme většinou ve výrobních halách v rámci výstavby nových nebo již hotových hal – přípojky technologického zázemí hal, připojky strojů, rozvaděčů, osvětlení a dalších zařízení výrobních hal.

Revize

Provádět revize elektrických zařízení by měla být nezbytná povinnost každého provozovatele, s cílem zajištění bezpečného stavu elektrického zařízení, aby neohrožovalo životy, zdraví a majetek, protože zajistit bezpečnost el. zařízení ukládají platné právní předpisy. Dalším argumentem na otázku proč provádět revize elektrických zařízení je přístup pojišťovny, která při absenci platné revize snižuje pojistné plnění.

Trafostanice a rozvodny

Zajišťujeme komplexní dodávky, montáže a rekonstrukce vestavěných a kioskových trafostanic. Dále zajišťujeme kompletní servisní činnost v oblasti transformačních stanic VN – provozování a kontrola zařízení VN, revize, servisní výjezdy a opravy závad.

LAN a WIFI sítě

Téměř každá firma dnes pro své technologie a bezpečnost potřebuje i slaboproudá zařízení. Provedeme nejen elektromontáže slaboproudu, ale dodáme Vám i zařízení pro LAN a WiFi sítě, zajistíme připojení k internetu, dodáme a zprovozníme zabezpečovací zařízení, přístupový systém i kamerový systém. Pro ozvučení prodejny, nebo hotelu Vám můžeme nainstalovat zařízení plošného ozvučení. S našimi partnery pro nás není problém ani EPS (elektronická požární signalizace) nebo MaR (měření a regulace).

Hromosvodové instalace

Provádíme veškeré montážní i údržbové práce na zařízeních NN dodavatelským způsobem ve vysoké kvalitě v celé šíři služeb, veškeré průmyslové a domovní rozvody NN, regulaci a měření kotelen, hromosvodové rozvody a výrobu rozvaděčů NN nazakázku.

Výroba elektrických rozvaděčů

Provádíme veškeré montážní i údržbové práce na zařízeních NN dodavatelským způsobem ve vysoké kvalitě v celé šíři služeb, veškeré průmyslové a domovní rozvody NN, regulaci a měření kotelen, hromosvodové rozvody a výrobu rozvaděčů NN. Dále nabízíme maloobchodní prodej elektromateriálu a spotřebičů. Prodáváme veškerý běžný elektroinstalační materiál a spotřebiče za výhodné ceny.

Nabídka služeb

Provádíme elektromontáže v průmyslových, komerčních a administrativních objektech. Zajistíme Vám nebo Vaší firmě dodávky nových elektromontáží podle požadavků projektové dokumentace, rekonstrukce a opravy nevyhovujících elektrických rozvodů, odstranění závad a pravidelnou údržbu elektroinstalací a elektrických zařízení ve výrobních a skladovacích prostorech firem, či komerčních a administrativních prostorech, restauracích, hotelech a jiných provozovnách. V rámci elektromontáží Vám provedeme montáž průmyslového i designového interiérového osvětlení. Pro veškeré tyto elektromontáže umíme zajistit projektovou dokumentaci i s úpravou projektové dokumentace dle skutečného provedení a po dokončení zakázky je samozřejmostí výchozí revizní zpráva.

Trafostanice a kompenzační rozvaděče

Poskytujeme komplexní řešení v oblasti elektromontážních prací na hladinách VVN, VN a NN včetně trafostanic, kompenzací, servisních a projekčních služeb. Dodávky na klíč: kioskové a sloupové trafostanice VN a NN vedení rozvodny Servisní práce a údržby opravujeme/ repasujeme staré transformátory a kompenzace provádíme rekonstrukce rozvoden zajišťujeme pravidelné kontroly a revize trafostanic a rozvoden, zajišťujeme pravidelné kontroly a revize trafostanic a rozvoden.

Naši zákazníci a dodavatelé

Poskytujeme ideální řešení požadavků pro naše zákazníky.

Rychlá podpora zákazníků telefonicky: +420 731 840 808,   by email: info@elmonta.cz