Vítejte na stránkách ELMONTA

ELMONTA s r.o. nabízí komplexní služby v oblasti elektromontáží, elektroinstalačních prací a revizí. Jsme spolehlivá firma s bohatými zkušenostmi. Svým zákazníkům nabízíme mimo profesionálně provedené práce také odborné poradenství a individuální přístup.

ELEKTROMONTÁŽE

Provádíme kompletní montáž elektroinstalace dle projektové dokumentace zpracované námi, nebo dodanou od jiné firmy až po závěrečnou revizi instalací. Svým zákazníkům dodáváme kvalitní služby a materiál za přijatelné ceny. K zajištění kvality námi nabízených služeb používáme moderní technologie a materiál od známých a ověřených výrobců (ABB, Tyco, Hager, Moeller atd..). Dodáváme montáže, servis a opravy veřejného osvětlení a místního rozhlasu. Dále provádíme kompletní výstaby trafostanic či jejich rekonstrukce a opravy. Elektroinstalace dodáváme při výstavbě, rekonstrukci či opravě domů, bytů, nebytových prostor, průmyslových objektů a jiných objektů. Provádíme montáže, opravy a servis kabelových rozvodů a vrchních vedení NN a VN do 35 kV.

Opravy a instalace

Kompletní silnoproudé elektroinstalační práce, nové elektroinstalace pří výstavbě či rekonstrukci jakékoliv pozemní stavby (byty, rodinné domy, chaty, kancelářské prostory, výrobní haly,…), Dále výstavba hromosvodů včetně nového uzemnění, servisní práce pro družstva, odstraňování revizních závad, opravy starších rozvodů, výměna jističů, osazování svítidel nebo opravy vedení.

Veřejné osvětlení

Realizujeme venkovní veřejné osvětlení měst, obcí, silnic, ulic, parkovišť, náměstí, důležitých staveb a podobně včetně zemních prací pomocí vlastních strojů a autodopravy.

Elektromontáže

Hlavním zaměřením naší společnosti jsou elektromontážní práce kompletním rozsahu od optických či metalických datových sítí, přes požární a zabezpečovacími systémy, rozvody nízkého napětí NN až po vysoké napětí VN. Realizace elektromontážních prací v celém rozsahu průmyslu, občanské výstavby i pokládky venkovních inženýrských sítí.

Stavební a průmyslové rozvody VN a NN

Provádíme venkovní a vnitřní kabelové rozvody NN a VN včetně trakčních kabelů. Venkovní kabelové rozvody realizujeme včetně zemních prací pomocí vlastních strojů a autodopravy. Průmyslové rozvody provádíme většinou ve výrobních halách v rámci výstavby nových nebo již hotových hal – přípojky technologického zázemí hal, připojky strojů, rozvaděčů, osvětlení a dalších zařízení výrobních hal.

Revize

Provádět revize elektrických zařízení by měla být nezbytná povinnost každého provozovatele, s cílem zajištění bezpečného stavu elektrického zařízení, aby neohrožovalo životy, zdraví a majetek, protože zajistit bezpečnost el. zařízení ukládají platné právní předpisy. Dalším argumentem na otázku proč provádět revize elektrických zařízení je přístup pojišťovny, která při absenci platné revize snižuje pojistné plnění nebo jej vůbec neuplatní. Provozovateli tak hrozí žaloba od poškozených.

Trafostanice a rozvodny

Zajišťujeme komplexní dodávky, montáže a rekonstrukce vestavěných a kioskových trafostanic. Dále zajišťujeme kompletní servisní činnost v oblasti transformačních stanic VN – provozování a kontrola zařízení VN, revize, servisní výjezdy a opravy závad.

Nabídka služeb

Provádíme elektromontáže v průmyslových, komerčních a administrativních objektech. Zajistíme Vám nebo Vaší firmě dodávky nových elektromontáží podle požadavků projektové dokumentace, rekonstrukce a opravy nevyhovujících elektrických rozvodů, odstranění závad a pravidelnou údržbu elektroinstalací a elektrických zařízení ve výrobních a skladovacích prostorech firem, či komerčních a administrativních prostorech, restauracích, hotelech a jiných provozovnách. V rámci elektromontáží Vám provedeme montáž průmyslového i designového interiérového osvětlení. Pro veškeré tyto elektromontáže umíme zajistit projektovou dokumentaci i s úpravou projektové dokumentace dle skutečného provedení a po dokončení zakázky je samozřejmostí výchozí revizní zpráva.

Trafostanice a kompenzační rozvaděče

Poskytujeme komplexní řešení v oblasti elektromontážních prací na hladinách VVN, VN a NN včetně trafostanic, kompenzací, servisních a projekčních služeb. Dodávky na klíč: kioskové a sloupové trafostanice VN a NN vedení rozvodny Servisní práce a údržby opravujeme/ repasujeme staré transformátory a kompenzace provádíme rekonstrukce rozvoden zajišťujeme pravidelné kontroly a revize trafostanic a rozvoden, zajišťujeme pravidelné kontroly a revize trafostanic a rozvoden.

img

MONTÁŽE NN+VN - V oblasti elektromontáží NN + VN nabízíme následující druhy služeb: elektromontážní práce na elektrickém zařízení do 35 kV výstavba, rekonstrukce, opravy a údržba rozvodných energetických sítí do 35 kV ... a dále výstavba přeložek venkovních a kabelových sítí do 35 kV výstavba venkovních a kabelových přípojek a rozvodných sítí do 35 kV

Jan Ježovica - Jednatel ELMONTA s.r.o.

INTELIGENTNÍ ELEKTROINSTALACE

Krásný design, který zapadne do vašeho interiéru Inteligentní systém HDL zvládne hodně, ale nikdy nemá být vidět. Důležitá je jedinečnost a osobitost interiéru. Proto všechny viditelné komponenty systému dodáváme v pestré škále barev a zpracování, aby perfektně splynuly s okolím.