Elektromontáže, Projekce, Elektroinstalace, Revize
  • Vítejte na stránkách ELMONTA

  • Vítejte na stránkách ELMONTA

Kdo jsme?
ELMONTA s.r.o. nabízí komplexní služby v oblasti elektromontáží, elektroinstalačních prací a revizí. Jsme spolehlivá firma s bohatými zkušenostmi. Svým zákazníkům nabízíme mimo profesionálně provedené práce také odborné poradenství a individuální přístup.
Další informace

Elektromontáže - Smluvní partner ČEZ a.s.

Již od svého začátku se zaměřujeme na kompletní dodávku služeb pro zákazníky v oblasti elektroinstalace. Nabízíme kvalitní, efektivní a odbornou spolupráci. Na všechny prováděné akce poskytujeme kvalifikované a školené odborníky. Jsme smluvním partnerem společnosti ČEZ a.s., jsme oprávněni vykonávat realizační činnosti v rámci zakázek ČEZ distribuce, zasíťování obcí a územních celků, výstavba venkovních zařízení NN, VN, přípojky a přeložky NN, VN vč. zajištění stavebního povolení, projektové dokumentace, geodetického zaměření, zavkladování věcných břemen, revizí, kolaudace a jiné činnosti, nutné ke komplexnímu provedení díla. Zároveň provádíme elektromontáže v průmyslových, komerčních a administrativních objektech. Zajistíme Vám nebo Vaší firmě dodávky nových elektromontáží podle požadavků projektové dokumentace, rekonstrukce a opravy nevyhovujících elektrických rozvodů, odstranění závad a pravidelnou údržbu elektroinstalací a elektrických zařízení ve výrobních a skladovacích prostorech firem, či komerčních a administrativních prostorech. V rámci elektromontáží Vám provedeme montáž průmyslového i designového interiérového osvětlení. Pro veškeré tyto elektromontáže umíme zajistit projektovou dokumentaci i s úpravou projektové dokumentace dle skutečného provedení a po dokončení zakázky je samozřejmostí výchozí revizní zpráva. Provádíme montáže, opravy a servis kabelových rozvodů a vrchních vedení NN a VN do 35 kV. Držíme pohotovost 24/7 na zařízení NN, VN. Zajišťujeme realizaci a správu LDS(lokální distribuční síť)
Jsme držiteli certifikátů ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.

Naše služby

01

Opravy a instalace

Kompletní silnoproudé elektroinstalační práce, nové elektroinstalace pří výstavbě či rekonstrukci jakékoliv pozemní stavby (byty, rodinné domy, chaty, kancelářské prostory, výrobní haly,…), Dále výstavba hromosvodů včetně nového uzemnění, servisní práce pro družstva, odstraňování revizních závad, opravy starších rozvodů, výměna jističů, osazování svítidel nebo opravy vedení.
02

Veřejné osvětlení

Realizujeme venkovní veřejné osvětlení měst, obcí, silnic, ulic, parkovišť, náměstí, důležitých staveb a podobně včetně zemních prací pomocí vlastních strojů a autodopravy.
03

Elektromontáže

Hlavním zaměřením naší společnosti jsou elektromontážní práce kompletním rozsahu od optických či metalických datových sítí, přes požární a zabezpečovacími systémy, rozvody nízkého napětí NN až po vysoké napětí VN. Realizace elektromontážních prací v celém rozsahu průmyslu, občanské výstavby i pokládky venkovních inženýrských sítí.
04

Stavební a průmyslové rozvody VN a NN

Provádíme venkovní a vnitřní kabelové rozvody NN a VN včetně trakčních kabelů. Venkovní kabelové rozvody realizujeme včetně zemních prací pomocí vlastních strojů a autodopravy. Průmyslové rozvody provádíme většinou ve výrobních halách v rámci výstavby nových nebo již hotových hal – přípojky technologického zázemí hal, připojky strojů, rozvaděčů, osvětlení a dalších zařízení výrobních hal.
05

Revize

Provádět revize elektrických zařízení by měla být nezbytná povinnost každého provozovatele, s cílem zajištění bezpečného stavu elektrického zařízení, aby neohrožovalo životy, zdraví a majetek, protože zajistit bezpečnost el. zařízení ukládají platné právní předpisy. Dalším argumentem na otázku proč provádět revize elektrických zařízení je přístup pojišťovny, která při absenci platné revize snižuje pojistné plnění.
06

Trafostanice a rozvodny

Zajišťujeme komplexní dodávky, montáže a rekonstrukce vestavěných a kioskových trafostanic. Dále zajišťujeme kompletní servisní činnost v oblasti transformačních stanic VN – provozování a kontrola zařízení VN, revize, servisní výjezdy a opravy závad.

Trafostanice a rozvodny

07

LAN a WIFI sítě

Téměř každá firma dnes pro své technologie a bezpečnost potřebuje i slaboproudá zařízení. Provedeme nejen elektromontáže slaboproudu, ale dodáme Vám i zařízení pro LAN a WiFi sítě, zajistíme připojení k internetu, dodáme a zprovozníme zabezpečovací zařízení, přístupový systém i kamerový systém. Pro ozvučení prodejny, nebo hotelu Vám můžeme nainstalovat zařízení plošného ozvučení. S našimi partnery pro nás není problém ani EPS (elektronická požární signalizace) nebo MaR (měření a regulace).

LAN a WIFI sítě

08

Hromosvodové instalace

Provádíme veškeré montážní i údržbové práce na zařízeních NN dodavatelským způsobem ve vysoké kvalitě v celé šíři služeb, veškeré průmyslové a domovní rozvody NN, regulaci a měření kotelen, hromosvodové rozvody a výrobu rozvaděčů NN nazakázku.

Hromosvodové instalace

09

Výroba elektrických rozvaděčů

Provádíme veškeré montážní i údržbové práce na zařízeních NN dodavatelským způsobem ve vysoké kvalitě v celé šíři služeb, veškeré průmyslové a domovní rozvody NN, regulaci a měření kotelen, hromosvodové rozvody a výrobu rozvaděčů NN. Dále nabízíme maloobchodní prodej elektromateriálu a spotřebičů. Prodáváme veškerý běžný elektroinstalační materiál a spotřebiče za výhodné ceny.

Výroba elektrických
 rozvaděčů

Nabídka služeb

Provádíme elektromontáže v průmyslových, komerčních a administrativních objektech. Zajistíme Vám nebo Vaší firmě dodávky nových elektromontáží podle požadavků projektové dokumentace, rekonstrukce a opravy nevyhovujících elektrických rozvodů, odstranění závad a pravidelnou údržbu elektroinstalací a elektrických zařízení ve výrobních a skladovacích prostorech firem, či komerčních a administrativních prostorech, restauracích, hotelech a jiných provozovnách. V rámci elektromontáží Vám provedeme montáž průmyslového i designového interiérového osvětlení. Pro veškeré tyto elektromontáže umíme zajistit projektovou dokumentaci i s úpravou projektové dokumentace dle skutečného provedení a po dokončení zakázky je samozřejmostí výchozí revizní zpráva.

Trafostanice a kompenzační rozvaděče

Poskytujeme komplexní řešení v oblasti elektromontážních prací na hladinách VVN, VN a NN včetně trafostanic, kompenzací, servisních a projekčních služeb. Dodávky na klíč: kioskové a sloupové trafostanice VN a NN vedení rozvodny Servisní práce a údržby opravujeme/ repasujeme staré transformátory a kompenzace provádíme rekonstrukce rozvoden zajišťujeme pravidelné kontroly a revize trafostanic a rozvoden, zajišťujeme pravidelné kontroly a revize trafostanic a rozvoden.
  • "Společnost ELMONTA s.r.o. byla založena v roce 2018. Jednou z hlavních činností, kterou se společnost zabývá je podnikání v oblasti elektromontáží na základě "Oprávnění k montáži a opravám vyhrazených elektrických zařízení do 35kV v objektech třídy A a B" vydaného Institutem technické inspekce. Společnost tvoří profesionální a stálý tým interních a externích kvalifikovaných spolupracovníků s dlouholetými zkušenostmi v oblasti průmyslových celků, elektroinstalací a údržby elektrických zařízení. Služby poskytujeme v souladu s českou legislativou. Náš individuální přístup a přizpůsobení požadavkům zaručuje spokojenost našich zákazníků. Naše priority jsou bezpečnost práce, kvalita odvedené práce, enviromentální hlediska. Samozřejmostí je pojištění společnosti na odpovědnost za škody vzniklé při výkonu předmětu podnikání. Spolehlivost a kvalitu naší práce potvrzuje skutečnost, že firma po celou dobu své činnosti neuplatňovala žádnou pojistnou událost."
    Jan Ježovica - Ředitel společnosti
  • Společnost ELMONTA s.r.o. nabízí svým zákazníkům komplexní služby v oblastech silnoproudé elektroenergetiky, veřejného osvětlení, elektroinstalací, fotovoltaických elektráren, zemních prací, dodávek drobných staveb, autodopravy, práce montážní plošinou a dalších činnostech spojených s těmito obory. Hlavním cílem společnosti je poskytnout služby na nejvyšší úrovni od zpracování projektové dokumentace, až po následnou realizaci díla včetně revizních zpráv, uvedení do provozu, smluvně geodetického zaměření a samozřejmě následný servis včetně pravidelných revizí. Jsme smluvním partnerem společnosti ČEZ Distribuce a.s., člena skupiny ČEZ, pro kterého zajišťujeme převážně projekční, elektromontážní, revizní a inženýrskou činnost. Jelikož dlouhodobě spolupracujeme s touto společností jsme schopni svým zákazníkům zajistit nejkratší možný termín realizace zakázky.  Jsme držiteli certifikátů ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.
    Bc. Ondřej Pulec   - Technický ředitel

Naše práce

Společnost ELMONTA s.r.o. se svými kvalifikovanými zaměstnanci a vlastní mechanizací zajišťuje kompletní elektromontážní práce. Náš tým zahrnuje zkušené elektrikáře a specialisty ve svém oboru, pro které není problém práce ve výškách či v těžkém terénu. Kvalita a rychlost odvedené práce je samozřejmostí. Naše služby pokrývají celou škálu elektroinstalací od silnoproudých instalací až po slaboproudé rozvody. Nabízíme i vlastní výrobu elektrických rozvaděčů. To vše je završeno i nabídkou revizí elektrických rozvodů našimi vyškolenými a nezávislými specialisty.

Naši zákazníci a dodavatelé

Poskytujeme ideální řešení požadavků pro naše zákazníky.

Rychlá podpora zákazníků

+420 731 840 808
info@elmonta.cz

Elmonta s.r.o.

Sídlo: Labouň 42, 507 33, Jičíněves
Provozovna: Plazy 14
Mladá Boleslav, 293 01
+420 731 840 808

Zákonné informace

ELMONTA s.r.o., sídlem Labouň 42, 507 33 Jičíněves
IČ: 07126590, DIČ: CZ07126590
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pod spisovou značkou C 41760 od 15.5. 2018
crossarrow-right