Elektromontáže, Projekce, Elektroinstalace, Revize

Elektroinstalace

Nabízíme kompletní realizace projektů elektromontáží v bytové i průmyslové výstavbě od projektové dokumentace až po revizi, dále montáž hromosvodů, elektrická vytápění, veřejná osvětlení, údržbářské práce větších objektů, projekční činnost a poradenství v oboru, revize elektrického zařízení.

Bezpečnost elektroinstalace v koupelně

Vzhledem k vysokému riziku úrazu elektrickým proudem jsou koupelny považovány za prostory zvlášť nebezpečné a elektroinstalace v koupelně se řídí normou ČSN 33 2000-7-701, která rozděluje koupelny na zóny podle vzdálenosti od vany (sprchy). Základním ochranným opatřením je ochrana odpojením od zdroje elektrického proudu jističem a proudovým chráničem. Doplňujícím ochranným opatřením je ochrana pospojováním, kdy se k ochrannému obvodu připojí všechny kovové části v koupelně, na které se může, například při nějaké závadě na elektrické instalaci, objevit nebezpečné dotykové napětí. Je nutné předepsaným způsobem spolehlivě propojit kovové vany, kovové součásti sprchových koutů, kovová vodovodní potrubí, potrubí ústředního vytápění, vzduchotechniky nebo chlazení, přístupné kovové stavební prvky (za ně jsou považovány i kovové zárubně a rámy oken) a případné další vodivé předměty.

Elektroinstalace bytu

Byty v bytových domech jsou připojeny odbočkou z hlavního domovního vedení a jednotlivé obvody jsou jištěny v bytových rozvodnicích. Dimenzování přívodu do bytu by mělo být podle předpokládaného příkonu bytu s ohledem zda se elektrická energie používá pouze pro běžné spotřebiče, pro ohřev teplé vody, pro vaření na elektrickém sporáku (varné desce), zda v bytě bude klimatizace, trouba, sušička, nebo zda bude byt vytápěný elektrickou energií. Pro stanovení průřezu kabelu (vodičů) odbočky do bytu je nutné také zohlednit délku vedení. Kromě napájecího kabelu je do bytu zaveden také kabel (vodič) pro ovládání spotřebičů v případě dvoutarifní sazby. Pro vyšší bezpečnost norma doporučuje i ochranný vodič pro uzemnění bodu rozdělení sítě v bytové rozvodnici.

Elektroinstalace domu, bytu, elektroinstalace do chaty i chalupy

Domy, byty, chaty a chalupy bývají připojeny k rozvodům elektrické distribuční sítě elektrickou přípojkou. V bytových domech jsou byty, i společná elektrická zařízení domu, připojeny odbočkou od hlavního domovního vedení. Neměřená část před elektroměrem musí být zajištěna proti neoprávněnému odběru, uzamčena nebo zaplombována.
Veškerá elektrická zařízení musí být vybrána a instalována s ohledem na vnější vlivy. V bytech, rodinných i bytových domech bývají vnější vlivy normální, zvláštní pozornost většinou vyžadují pouze koupelny, prádelny, sklepy a garáže. Vedení se v bytech zásadně ukládají skrytě. Pouze v nebytových prostorách a při dodatečné montáži je možno vedení ukládat na povrchu, v lištách, trubkách, kanálech, nebo i pouze kabely připevněnými různými druhy příchytek. Pro ukládání elektrického vedení ve zdech jsou určeny instalační zóny podle ČSN 33 2130. Vedení lze ukládat i mimo instalační zóny za předpokladu, že vedení je uloženo ve zdi v trubkách a krycí vrstva trubky je minimálně 60 mm. Průřezy vodičů se stanoví podle proudového zatížení a podle délky s ohledem na úbytek napětí na konci vedení. Pro bezpečnost elektrické instalace je nutné pospojení a uzemnění objektu provedené ve svorkovnici HOP. Do této svorkovnice se připojují přepěťové ochrany, ochranné vodiče, kovová potrubí, kovové konstrukční části budovy a zemnící soustava objektu.

Elektroinstalace, opravy, montáže a rekonstrukce

Navrhneme a provádíme veškeré elektroinstalační a elektromontážní práce od kompletních dodávek nových elektroinstalací, přes rekonstrukce a opravy nevyhovujících elektroinstalací, až po odstranění závad a pravidelnou údržbu elektroinstalace a elektrických zařízení. Elektroinstalace má být nejen bezpečná, spolehlivě fungovat s dlouhou životností, ale měla by být i dostatečně přehledná a hezky vypadat. Zároveň Vám můžeme zhotovit slaboproudé elektroinstalace pro domácí telefony, internet, anténní rozvody, navrhneme Vám zabezpečení vašeho domu, nebo bytu, s možností zajištění bezpečnostní služby nebo nainstalujeme kamery s možností sledování přes internet i v mobilu.

Elektromontáže pro firmy, výrobní, skladové, komerční i administrativní prostory

Provádíme elektromontáže v průmyslových, komerčních a administrativních objektech bez nebezpečí výbuchu. Zajistíme Vám nebo Vaší firmě dodávky nových elektromontáží podle požadavků projektové dokumentace, rekonstrukce a opravy nevyhovujících elektrických rozvodů, odstranění závad a pravidelnou údržbu elektroinstalací a elektrických zařízení ve výrobních a skladovacích prostorech firem, či komerčních a administrativních prostorech, restauracích, hotelech a jiných provozovnách. V rámci elektromontáží Vám provedeme montáž průmyslového i designového interiérového osvětlení.

Návrh, výroba a montáž LED osvětlení na míru

Máte temnou kuchyň, nevidíte do hrnce nebo chystáte rekonstrukci osvětlení v kuchyni? Vadí Vám tma ve skříních? Už nemusí, umíme Vaše kabáty jednoduše a efektivně “rozsvítit”. Potřebujete aby Vaše regály, vitríny, bar nebo výloha vypadaly lépe. Váš obchod potřebuje rozzářit? Chcete mít hezké osvětlení akvária, terária nebo si chcete naladit barevnou pohodu večer u televize?
Můžeme Vám nabídnout LED osvětlení na míru, které právě potřebujete. Naše LED osvětlení má mnoho využití od běžného používání v domácnosti jako osvětlení kuchyňské linky, polic, skříní, regálů až po komerční využití, např. při osvětlení barů, výlohy, nebo reklamy. Vybrat si můžete opravdu ze široké škály variant.

ZAJIŠŤUJEME ELEKTROINSTALACE:

stavební elektroinstalace
bytové elektroinstalace
průmyslové elektroinstalace
technologické elektroinstalace
slaboproudé elektroinstalace
Naše práce také obsahuje stavby pilířů pro domovní přípojky dle platných směrnic ČEZ a.s. včetně osazení elektroinstalací. Veškeré stavební materiály dodáváme na klíč dle projektové dokumentace a požadavků objednatele, při dodávkách a pracích provádíme vlastní inženýrskou činnost.

SILNOPROUDÉ ROZVODY

kabelová a venkovní (vzdušná) vedení, soubory NN a VN a trafostanice (TS)
venkovní osvětlení (VO)
stavební, bytové a průmyslové rozvody
zemnící sítě a hromosvody
provádění montáží, revizí a dodávek materiálu
měření a regulace vč. kompenzace jal. výkonů, technologické elektroinstalace a dodávky
projektová dokumentace elektro, vnitřních, venkovních a průmyslových instalací a sítí VO, NN, VN, TS dle požadavků a standardů ČEZ a.s

REVIZE ELEKTROINSTALACÍ

revizní zprávy vč. hromosvodů v rozsahu opravávnění revizního technika
přihlášky k odběru el. energie dle požadavků ČEZ a.s.
Naše práce také obsahuje stavby pilířů pro domovní přípojky dle platných směrnic ČEZ a.s. včetně osazení elektroinstalací. Veškeré stavební materiály dodáváme na klíč dle projektové dokumentace a požadavků objednatele, při dodávkách a pracích provádíme vlastní inženýrskou činnost.

Nabídka pro SVJ a bytová družstva

Úprava osvětlení společných prostor
Další informace

Elektroinstalace, opravy, montáže a rekonstrukce

Elektroinstalace pro domácnosti, bytové domy i pro firmy
Další informace

Elektroinstalace v koupelně

Bezpečnost elektroinstalace v koupelně
Další informace

Elektroinstalace bytu

Byty v bytových domech jsou připojeny odbočkou z hlavního domovního vedení a jednotlivé obvody jsou jištěny v bytových rozvodnicích
Další informace

Elektroinstalace domu, bytu, elektroinstalace do chaty a chalupy

Domy, byty, chaty a chalupy bývají připojeny k rozvodům elektrické distribuční sítě elektrickou přípojkou
Další informace

INTELIGENTNÍ ELEKTROINSTALACE

Inteligentní systém HDL zvládne hodně, ale nikdy nemá být vidět. Důležitá je jedinečnost a osobitost interiéru
Další informace

Elmonta s.r.o.

Sídlo: Labouň 42, 507 33, Jičíněves
Provozovna: Plazy 14
Mladá Boleslav, 293 01
+420 731 840 808

Zákonné informace

ELMONTA s.r.o., sídlem Labouň 42, 507 33 Jičíněves
IČ: 07126590, DIČ: CZ07126590
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pod spisovou značkou C 41760 od 15.5. 2018
crossarrow-rightcheckmark-circle