Elektromontáže, Projekce, Elektroinstalace, Revize

Oprava elektroinstalace v bytech panelových domů

Hovoříme-li o elektroinstalaci v bytech panelových domů, které byly postaveny v minulém století, hovoříme o velkém problému. Veškerá instalace v panelových domech je prakticky tvořena vodiči s hliníkovým jádrem nedostatečného průřezu a navíc v soustavě TN-C. Laicky řečeno elektroinstalace je technicky i morálně zastaralá, neodpovídá dnešním normám a požadavkům na spolehlivost, funkčnost a bezpečnost. Závady starších elektroinstalací se projevují tím častěji, čím více jsou používané spotřebiče s vysokým příkonem (vysavač, kávovar, rychlovarná konvice, žehlička, pračka, myčka, sušička atp.). Bohužel se bez těchto spotřebičů již neobejdeme, ale v době vzniku panelových domů staršího typu nebylo s navýšením spotřeby elektrické energie vůbec počítáno…
Nejčastější závady elektroinstalace v bytech panelových domů:
uhořelé hliníkové vodiče pod kontakty zásuvek, vypínačů, jističů a svorkovnic
přehořelé vedení zásuvkových a světelných obvodů
mezivodičové zkraty na vedení vzniklé nadměrným oteplením jader vodičů
poškozené zásuvky působením tepla vznikajícím na svorkách s napojením hliníkových vodičů
Řešení – kompletní rekonstrukce:
Jediným korektním technickým řešením opravy stávajících rozvodů elektroinstalace bytů v panelových domech vybudovaných v šedesátých až devadesátých letech minulého století je celková výměna kabelových rozvodů spojená s výměnou všech zásuvek, vypínačů a kabelových vývodů. Tato oprava je vždy technicky i finančně náročná.
Řešení – kompletní rekonstrukce:
Jediným korektním technickým řešením opravy stávajících rozvodů elektroinstalace bytů v panelových domech vybudovaných v šedesátých až devadesátých letech minulého století je celková výměna kabelových rozvodů spojená s výměnou všech zásuvek, vypínačů a kabelových vývodů. Tato oprava je vždy technicky i finančně náročná.
Existují v zásadě dva způsoby, kterými se oprava řeší:
Podpovrchová instalace:
Ideálním řešením celkové rekonstrukce rozvodů elektroinstalace v bytech panelových domů je podpovrchová instalace. Kabelové trasy jsou převážně vedeny v mazanině podlahy. Svislé rozvody a rozvody ke svítidlům jsou zafrézovány do panelových konstrukcí v hloubce několika milimetrů (dle statického posudku konkrétní stavby). Nevýhodou tohoto řešení je cenová náročnost vyplývající především z nutnosti následné výměny kompletních podlahových krytin (původní krytiny budou při opravě elektroinstalace pravděpodobně poškozeny).
Instalace v soklových lištách:
Alternativou k podpovrchové instalaci je instalace do soklových lišt. Soklové lišty se dodávají v různých tvarových i barevných provedeních a plní nejen funkci instalačního žlabu, ale i funkci zakončovacích podlahových lišt. Instalace svislých rozvodů a přívodů ke stropním svítidlům je řešena zafrézováním do obvodových konstrukcí.
Objednávky:
Máte-li zájem o provedení výměny elektroinstalace ve Vašem bytě, kontaktujte nás prosím na telefonu +420 731 840 808, nebo E-mailem info@elmonta.cz. Naši technici prohlédnou Váš byt, vyslechnou Vaše požadavky a připraví Vám podrobnou cenovou nabídku. Kromě elektroinstalačních prací nabízíme i veškeré stavební práce související s provedením výměny elektroinstalace ve Vašem bytě.

Elektroinstalace bytu

Byty v bytových domech jsou připojeny odbočkou z hlavního domovního vedení a jednotlivé obvody jsou jištěny v bytových rozvodnicích
Další informace

Elmonta s.r.o.

Sídlo: Labouň 42, 507 33, Jičíněves
Provozovna: Plazy 14
Mladá Boleslav, 293 01
+420 731 840 808

Zákonné informace

ELMONTA s.r.o., sídlem Labouň 42, 507 33 Jičíněves
IČ: 07126590, DIČ: CZ07126590
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pod spisovou značkou C 41760 od 15.5. 2018
crossarrow-right