Elektromontáže, Projekce, Elektroinstalace, Revize

Elektroinstalace domu, bytu ,elektroinstalace do chaty a chalupy

Domy, byty, chaty a chalupy bývají připojeny k rozvodům elektrické distribuční sítě elektrickou přípojkou. V bytových domech jsou byty, i společná elektrická zařízení domu, připojeny odbočkou od hlavního domovního vedení. Neměřená část před elektroměrem musí být zajištěna proti neoprávněnému odběru, uzamčena nebo zaplombována.
Veškerá elektrická zařízení musí být vybrána a instalována s ohledem na vnější vlivy. V bytech, rodinných i bytových domech bývají vnější vlivy normální, zvláštní pozornost většinou vyžadují pouze koupelny, prádelny, sklepy a garáže. Vedení se v bytech zásadně ukládají skrytě. Pouze v nebytových prostorách a při dodatečné montáži je možno vedení ukládat na povrchu, v lištách, trubkách, kanálech, nebo i pouze kabely připevněnými různými druhy příchytek. Pro ukládání elektrického vedení ve zdech jsou určeny instalační zóny podle ČSN 33 2130. Vedení lze ukládat i mimo instalační zóny za předpokladu, že vedení je uloženo ve zdi v trubkách a krycí vrstva trubky je minimálně 60 mm. Průřezy vodičů se stanoví podle proudového zatížení a podle délky s ohledem na úbytek napětí na konci vedení. Pro bezpečnost elektrické instalace je nutné pospojení a uzemnění objektu provedené ve svorkovnici HOP. Do této svorkovnice se připojují přepěťové ochrany, ochranné vodiče, kovová potrubí, kovové konstrukční části budovy a zemnící soustava objektu.

Elektroinstalace bytu a obytných místností

Elektroinstalace bytu a obytných místností v domě většinou nevyžaduje zvláštní opatření a měla by být přizpůsobena vašim specifickým potřebám. Norma ČSN 33 2130 sice určuje kolik má být v bytě obvodů a kolik má být zásuvek v jednotlivých místnostech, ale v dnešní době je to většinou již nedostatečné a je potřeba více zásuvek, zejména v obývacím pokoji a v kuchyni.

Elektroinstalace ve sklepě, v garáži, prádelně a venkovní elektroinstalace

Elektroinstalace ve sklepě, v garáži, prádelně a venkovní elektroinstalace se provádí podle vnějších vlivů působících na elektrická zařízení. Působící vnější vlivy mohou být: teplota okolí, výskyt vody, výskyt cizích pevných těles, výskyt korozívních nebo znečisťujících látek, výskyt rostlinstva nebo plísní, výskyt živočichů, sluneční záření, pohyb vzduchu, vítr a povaha zpracovávaných nebo skladovaných materiálů. Nejčastěji je potřeba zhotovit elektroinstalaci s ohledem na vliv vlhkosti a použít vhodné domovní přístroje a svítidla.

Elektroinstalace v dřevostavbách

Elektroinstalace v dřevostavbách musí být provedena s ohledem na požární bezpečnost podle ČSN 33 2312. Použité elektroinstalační materiály, přístroje a svítidla, musí být určená pro instalaci v hořlavých hmotách a na nich, nebo se musí použít nehořlavé podložky. Podle ČSN 33 2130 ed. 2 se musí instalovat proudový chránič s vybavovacím proudem max. 300 mA pro přívody domů nebo bytů, jejichž konstrukce je zcela nebo částečně zhotovena z hořlavých materiálů. Proudový chránič může být použit i místo hlavního vypínače. Doporučujeme použití zpožděného (selektivních) chrániče.

Elektroinstalace pro bazén a saunu

Požadavky na prostory s plaveckými bazény a fontánami stanovuje norma ČSN 33 2000-7-702. Zejména jde o bezpečnost, celá elektrická instalace musí být chráněna proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30 mA a samozřejmě musí být odolná vůči vlhkosti. V bazénech je možné mít svítidla pouze na malé bezpečné napětí. Požadavky na místnosti se saunovými kamny stanovuje norma ČSN 33 2000-7-703. V sauně jde opět zejména o bezpečnost elektrické instalace, navíc je nutná odolnost vůči vysokým teplotám. Jak pro bazény, tak pro sauny jsou elektrické spotřebiče a svítidla k tomu určená, výrobce ručí za jejich bezpečnost, ale je nutná odborná montáž jak elektroinstalace , tak spotřebičů.

Bezpečnost elektrické instalace

Elektroinstalace nevybouchne tak jako plyn, ale závada přesto může být hodně nebezpečná, může způsobit požár a umí i zabíjet! Základní ochrana je provedena odpojením od zdroje proudu jističi nebo pojistkami. V určených případech je nutné i použití proudového chrániče a doplňujícího ochranného pospojení ochranným vodičem. Přepěťové ochrany Vám pak pomůžou ochránit jak elektroinstalaci, tak spotřebiče, zejména elektroniku. Pokud ale máte špatně provedenou elektroinstalaci, nebo již stará elektroinstalace není vyhovující, bude potřeba pozvat odborníka, zjistit skutečný stav a navrhnout řešení.
Pokud potřebujete pečlivě provedenou, spolehlivou a bezpečnou elektroinstalaci v souladu s platnými předpisy, rádi Vám nabídneme naše služby. Neváhejte nás kontaktovat, navrhneme Vám řešení a můžeme provést elektroinstalaci od návrhu, přes montáž, opravu nebo rekonstrukci, až po revizi elektrické instalace a dokumentaci skutečného provedení.

Nabídka pro SVJ a bytová družstva

Úprava osvětlení společných prostor
Další informace

Elektroinstalace, opravy, montáže a rekonstrukce

Elektroinstalace pro domácnosti, bytové domy i pro firmy
Další informace

Elektroinstalace v koupelně

Bezpečnost elektroinstalace v koupelně
Další informace

Elektroinstalace bytu

Byty v bytových domech jsou připojeny odbočkou z hlavního domovního vedení a jednotlivé obvody jsou jištěny v bytových rozvodnicích.
Další informace

INTELIGENTNÍ ELEKTROINSTALACE

Inteligentní systém HDL zvládne hodně, ale nikdy nemá být vidět. Důležitá je jedinečnost a osobitost interiéru
Další informace

Elmonta s.r.o.

Sídlo: Labouň 42, 507 33, Jičíněves
Provozovna: Plazy 14
Mladá Boleslav, 293 01
+420 731 840 808

Zákonné informace

ELMONTA s.r.o., sídlem Labouň 42, 507 33 Jičíněves
IČ: 07126590, DIČ: CZ07126590
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pod spisovou značkou C 41760 od 15.5. 2018
crossarrow-right