ŠKOLENÍ DO ODVOLÁNÍ POZASTAVENO

Pomůžeme Vám získat potřebnou kvalifikaci

Dobrý den, vítejte u ELMONTA s.r.o. Pomůžeme Vám získat a vydat potřebnou kvalifikaci (osvědčení) dle vyhlášky 50/1978 Sbírka
paragraf 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 do 1 000 voltů formou školení a přezkoušení určené pro Vaše zaměstnání či podnikání.

Primárně pořádáme školení a zkoušky ve městě Mladá Boleslav, Šafaříkova 276 a v Dolním Bousově.

S našimi revizními techniky po zkouškách u technické inspekce České republiky včetně platného oprávnění, kteří mohou vykonávat nejen tuto činnost, jsme připraveni Vám předat potřebné informace a zkušenosti pro výše zmíněnou problematiku.

Koho se školení a zkoušky týkají?

Zkrátka všech osob (zaměstnanci, majitelé firem, OSVČ…), bez rozdílu vzdělání, nebo praxe, které přichází do styku s elektrickým proudem, nebo
zařízením (varná konvice, el. rozvaděč, počítač, pojistky, kávovar, žárovka, vrtačka, stroje a podobně) nejen v prostorách určených k podnikání.

 • Servisní technici
 • Projektanti elektro
 • Pracovníci montáže a údržby průmyslových závodů, administrativních center, zdravotnictví
 • Opraváři elektrických spotřebičů a nářadí
 • Budoucí revizní technici elektro
 • Osoby řídíci činnost na elektrických zařízeních
 • Obsluha elektrických zařízení

A další

Jak taková zkouška a přezkoušení probíhá?

Nejprve je potřeba správně vybrat vhodnou kvalifikaci včetně zajištění potřebných dokumentů (pomůžeme Vám) a předběžně navrhnout termín zkoušky. Můžete se na nás obrátit na emailu info@elmonta.cz

Po akceptování Vaší žádosti a uhrazení zálohové faktury za školení a zkoušku, Vám poskytneme na Váš email s potvrzením termínu, kdy proběhne seznámení s Vyhláškou 50/1978 Sb. 

Po stanovení termínu školení a zkoušky, se dostavíte do naší školící místnosti, absolvujete školení a složíte zkoušku (testy a otázky, které jste se naučili v průběhu školení – přípravy), případná opravná zkouška, je možná ještě v tentýž den

V den zkoušky vyřídíme veškerou administrativu, ukážeme si různá videa a fotky z praxe a v závěru úspěšně složené zkoušky, získáte platné osvědčení na dobu 3 let

Přečtěte si o čem vyhláška 50/1978 Sb. je a jaký paragraf můžete získat

Možná Vám pomůže, když budete vědět, že… osoby bez elektrotechnického vzdělání bez praxe jsou §3, 4, (11), osoby s elektrotechnickým vzděláním bez praxe jsou §5, (11) a
osoby s elektrotechnickým vzděláním s praxí v oboru elektro jsou §6, 7, 8, 9, 10, (11).

O čem tahle vyhláška je a k čemu slouží?

Vyhláška stanoví stupně odborné způsobilosti (dále jen „kvalifikace“) pracovníků, kteří se zabývají obsluhou elektrických zařízení nebo prací na nich (dále jen „činnost“), projektováním těchto zařízení, řízením činnosti nebo projektování elektrických zařízení v organizacích, které vyrábějí, montují, provozují nebo projektují elektrická zařízení, nebo provádějí na elektrických zařízeních činnost dodavatelským způsobem; dále stanoví podmínky pro získání kvalifikace
a povinnosti organizací a pracovníků v souvislosti s kvalifikací.

Za elektrická zařízení se pro účely této vyhlášky považují zařízení, u nichž může dojít k ohrožení života, zdraví nebo majetku elektrickým proudem,
a zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.

§3 – Pracovníci seznámení

Pracovníci seznámení jsou ti, kteří byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními a upozorněni na možné
ohrožení těmito zařízeními.

 • Osoby bez elektrotechnického vzdělání
 • Není vyžadována praxe v el. oboru
 • Platnost osvědčení se určuje individuálně

§4 – Pracovníci poučení

Pracovníci poučení jsou ti, kteří byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy pro činnost na elektrických zařízeních, školeni v této činnosti, upozorněni na možné ohrožení elektrickými zařízeními a seznámeni s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem.

 • Osoby bez elektrotechnického vzdělání
 • Není vyžadována praxe v el. oboru
 • Platnost osvědčení se určuje individuálně

§5 – Pracovníci znalí

– Pracovníci znalí jsou ti, kteří mají ukončené odborné vzdělání a po zaškolení složili zkoušku.
 • Platí pro osoby s elektrotechnickým vzděláním
 • Není vyžadována praxe v el. oboru
 • Platnost osvědčení je nejdéle 3 roky

§6 Pracovníci pro samostatnou činnost

Činnost Vzdělání Praxe
Na elektrických zařízeních Do 1000 V Vyučení, SO, ÚSO, VŠ 1 rok
Nad 1000 V Vyučení, SO, ÚSO, VŠ 2 roky
Na hromosvodech Zaškolení 6 měsíců
Vyučení, SO, ÚSO, VŠ 3 měsíce
 • Platí pro osoby s elektrotechnickým vzděláním
 • Je vyžadována praxe v el. oboru
 • Platnost osvědčení je nejdéle 3 roky

§7 – Pracovníci pro řízení činnosti

Činnost Vzdělání Praxe
Na elektrických zařízeních Do 1000 V Vyučení, SO, ÚSO, VŠ 2 roky
SO, ÚSO, VŠ 1 rok
Nad 1000 V Vyučení 3 roky
SO, ÚSO, VŠ 2 roky
Na hromosvodech Zaškolení 1 rok
Vyučení, SO, ÚSO, VŠ 6 měsíců
 • Platí pro osoby s elektrotechnickým vzděláním
 • Je vyžadována praxe v elektrotechnickém oboru
 • Platnost osvědčení je nejdéle 3 roky

§8 Pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pracovníci pro řízení provozu

Činnost Vzdělání Praxe
Na elektrických zařízeních Do 1000 V Vyučení, SO 6 roků
ÚSO 4 roky
2 roky
Nad 1000 V Vyučení, SO 7 roků
ÚSO 5 roků
3 roky
Na hromosvodech Vyučení 2 roky
SO, ÚSO, VŠ 6 měsíců
 • Platí pro osoby s elektrotechnickým vzděláním
 • Je vyžadována praxe v elektrotechnickém oboru
 • Platnost osvědčení je nejdéle 3 roky

§9 Pracovníci pro provádění revizí

Činnost Vzdělání Praxe dle objektu třídy
Na elektrických zařízeních Strojů, přístrojů a rozvaděčů Vyučení, SO A 4 roky B 7 roků C
ÚSO A 3 roky B 5 roků C 5 roků
A 2 roky B 3 roky C 3 roky
Do 1000 V včetně hromosvodů Vyučení, SO A 7 roků B 9 roků C  –
ÚSO A 5 roků B 7 roků C 7 roků
A 3 roky B 5 roků C 5 roků
Bez omezení napětí včetně hromosvodů Vyučení, SO A 8 roků B 9 roků C  –
ÚSO A 6 roků B 7 roků C 7 roků
A 4 roky B 5 roků C 5 roků
Na hromosvodech Vyučení, SO A 3 roky B 5 roků C 5 roků
ÚSO, VŠ  A 1 rok B 2 roky C 2 roky
 • Platí pro osoby s elektrotechnickým vzděláním
 • Je vyžadována praxe v elektrotechnickém oboru
 • Zkouška se vykonává u TIČR (technická inspekce České republiky)
 • Platnost osvědčení je nejdéle 5 roků

§10 Pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování

 • Platí pro osoby s elektrotechnickým vzděláním
 • Je vyžadována praxe na el. zařízeních (viz. tabulka – §6)
 • Je vyžadována praxe v elektrotechnickém oboru
 • Platnost osvědčení je nejdéle 3 roky

§11 Kvalifikace ve zvláštních případech

Kvalifikace ve zvláštních případech (učitelé – základní, střední a vysoké školy, pracovníci vědeckých, výzkumných a vývojových ústavů, kteří mají vysokoškolské vzdělání…)

 • Platnost osvědčení je nejdéle 3 roky

UČEBNÍ OBORY

Jaké vzdělání se považuje za ukončené odborné elektrotechnické vzdělání?

Za ukončené odborné elektrotechnické vzdělání se považuje

Číselný znak Název učebního oboru
21-68-2 Důlní elektromontér
26-81-2 Elektromontér rozvodných zařízení
26-82-2 Provozní elektromontér
26-83-2 Elektromechanik
26-85-2 Montér spojových zařízení
26-86-2 Mechanik elektronických zařízení
26-87-2 Elektromechanik sdělovacích a zabezpečovacích zařízení
26-88-2 Spojový montér
26-89-2 Spojový mechanik
26-90-2 Mechanik dálkových spojů
26-92-2 Mechanik měřících a regulačních přístrojů
24-20-2 Montér výtahů
Číselný znak Experimentální čtyřleté učební obory s maturitou
26-87-4,2:01 Elektromechanik sdělovacích a zabezpečovacích zařízení
24-53-4,2:04 Mechanik letadlových přístrojů
26-92-4,2:04 Mechanik měřicích a regulačních přístrojů
24-41-4,2:03 Mechanik programově řízených strojů
26-83-4,2:02 Elektromechanik
26-86-4,2:03 Mechanik elektronických zařízení
42-75-4,2:02 Mechanik zemědělské techniky (pro živočišnou výrobu)
28-89-2:08 Spojový mechanik (mechanička)
26-88-2:09 Spojový mechanik pro spojovací sítě
21-68-4,2:02 Důlní elektromontér
Číselný znak Experimentální tříleté učební obory bez maturity
26-89-2:07 Mechanik telekomunikačních spojovacích zařízení
26-89-2:06 Montér sdělovacích sítí
 • Dosažení středního odborného vzdělání nebo úplného středního odborného vzdělání v oboru elektrotechniky
 • Úspěšné absolvování vysoké školy studijního směru elektrotechnika

ZÁPOČET PRAXE

Jak správně udělat zápočet praxe v elektrotechnickém oboru?

 • Do doby praxe potřebné pro nabytí některé z kvalifikací uvedených v § 6 až 9 se započítává doba montážní, údržbové nebo jiné provozní praxe na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí
 • Do doby praxe potřebné pro nabytí některé z kvalifikací uvedených v § 7 až 9 se započítává také doba praxe získaná při technické kontrole nebo při revizích elektrických zařízení
 • Do doby praxe potřebné pro nabytí některé z kvalifikací uvedených v § 7 a 8 se započítává také doba praxe získaná při projektování elektrických zařízení, je-li doplněna praxí podle v trvání nejméně jednoho roku
 • Do doby praxe potřebné pro nabytí kvalifikace uvedené v § 9 se započítává také polovina doby praxe získané při projektování elektrických zařízení, je-li doplněna praxí v trvání nejméně jednoho roku
 • Doba praxe dle vyhlášky 50/1978 Sb. získaná před více než pětiletým
  přerušením, se započítává do celkové doby praxe jen polovinou
 • Z celkové praxe musí být absolvován alespoň jeden rok na elektrických zařízeních příslušného druhu a napětí. Pokud je požadovaná praxe pro činnost na hromosvodech kratší než 1 rok, stačí tato kratší praxe
 • Z celkové praxe musí být absolvována alespoň polovina u elektrických zařízení, u kterých je požadována nejvyšší odborná kvalifikace pro provádění revizí. Je-li tato polovina delší než dva roky, stačí tyto dva roky.