Historie naší společnosti se datuje od r. 2018, kdy zakladatel Jan Ježovica zahájil svou činnost, zabývající se montážními pracemi.
Po krátkém působení, došlo k rozšíření firmy o celou řadu zaměstnanců. Zakladatel rozhodl dne 15. 5. 2018 o vzniku současné společnosti s obchodním názvem ELMONTA, s.r.o.
S pravidelným růstem firmy, narůstal i její obrat a tento se nezastavil.
Zaměřili jsme svou činnost do oblasti elektromontážních prací s omezením napětí do 35kV. Tímto směrem, jsme schopni co nejúplněji uspokojovat stále rostoucí počet zákazníků a zejména rozsah poskytovaných služeb.
V současnosti, jsme držiteli několika živnostenských oprávnění a koncesních listin, zahrnujících prakticky veškerou elektrotechnickou a příbuznou činnost. Bylo nám uděleno oprávnění Technické Inspekce České republiky ev. č.: 1789/8/19/EZ-M,O-E1A k montáži, opravám elektrických zařízení v rozsahu zařízení s omezením napětí do 35kV. Včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu. Rovněž jsme pojištěni proti škodám. Ze skromných začátků, jsme se promyšlenou investiční činností, propracovali ke skupině společností se slušným technickým zázemím. Schopných realizovat středně velké až velké zakázky a zvládat jejich financování. Spolupracujeme s celou řadou významných stavebních, montážních, elektrotechnických a strojírenských firem.
Naší filozofií je, nevyhýbat se spolupráci s drobnými společnostmi, fyzickými osobami i občany. Realizujeme zakázky odvíjející se z výběrových řízení, či přímých objednávek.
Naší snahou je, uspokojit každého, byť i potencionálního zákazníka a to jak v technické úrovni, kvalitě, rozsahu, dodacích lhůtách, přijatelné cenové úrovni a zejména v jednání se zákazníkem.
Jan Ježovica – Majitel společnosti ELMONTA s.r.o.

Trafostanice a kompenzační rozvaděče

Poskytujeme komplexní řešení v oblasti elektromontážních prací na hladinách VVN, VN a NN včetně trafostanic, kompenzací, servisních a projekčních služeb. Dodávky na klíč: kioskové a sloupové trafostanice VN a NN vedení rozvodny Servisní práce a údržby opravujeme/ repasujeme staré transformátory a kompenzace provádíme rekonstrukce rozvoden zajišťujeme pravidelné kontroly a revize trafostanic a rozvoden, zajišťujeme pravidelné kontroly a revize trafostanic a rozvoden.

Rychlá podpora zákazníků telefonicky: +420 731 840 808,   by email: info@elmonta.cz