Montáž tepelného čerpadla

Montáž tepelného čerpadla není po technické stránce jednoduchou záležitostí a provádět ji na vlastní pěst se rozhodně nevyplácí. Zavolejte si raději na pomoc zkušené odborníky, čímž zajistíte nejen bezproblémový průběh montáže, který je klíčový pro dlouhodobý správný chod čerpadla, ale také ušetříte drahocenný čas. Z tohoto důvodu jsme pro Vás připravili stručný přehled postupných kroků vedoucích k úspěšné instalaci tepelného čerpadla.

1. Fáze návrhu a přípravy

  • Pokud se rozhodnete pro instalaci tepelného čerpadla, zkonzultujte vše nejprve se zástupci naší společnosti. Poradíme Vám se správným výběrem tepelného čerpadla pro Váš dům .
  • Na základě technických parametrů objektu Vám zdarma zpracujeme cenovou nabídku a předložíme Vám porovnání jednotlivých systémů tepelných čerpadel z hlediska pořizovacích i provozních nákladů a v případě stávající objektů porovnání provozních nákladů se současným zdrojem vytápění. Ze zjištěných údajů vyplyne návratnost celé investice, což vám výrazně usnadní rozhodování.
  • Po přijetí námi zhotovené nabídky u stávajících objektů přepočítáme topnou soustavu z hlediska vhodnosti použití v kombinaci s tepelným čerpadlem a pokud je vše v pořádku přejdeme k uzavření smlouvy o dílo.
  • Před samotnou instalací tepelného čerpadla je ještě nutné zajistit příslušná povolení či ohlášení stavby – pokud to zvolený typ tepelného čerpadla vyžaduje. Veškeré formální náležitosti jsme ochotni vyřídit sami a pak již nic nebrání započetí prací.

2) Fáze realizace tepelného čerpadla

  •  V první řadě je nutné připravit prostor pro umístění tepelného čerpadla. Jeho umístění se řídí řadou kritérií, o jejichž splnění se postarají naši zástupci.
  • Na zvolené místo je třeba přivést všechny potřebné rozvody (napojení otopné soustavy, rozvod teplé užitkové vody, hlavní přívod elektrické energie, elektroinstalace). Pokud investor neumí toto zajistit tak jsme připraveno vše zajistit.
  • Poté přejdeme k samotné instalaci, která je prováděna na základě schémat zapojení, případně projektové dokumentace.
  • Po dokončení případných stavebních prací, napuštění a odvzdušnění otopné soustavy a přípravě elektroinstalace již nic nebrání tomu, aby bylo tepelné čerpadlo uvedeno do provozu.
  • Nakonec vám ještě předáme podrobný návod k obsluze čerpadla, prohlášení o shodě všech použitých konstrukčních prvků a záruční listy.
  • Zajišťujeme záruční i pozáruční servis tepelného čerpadla včetně dodávky náhradních dílů.